Kunder og cases​

Beskrivelse​ af udvalgte cases

At skabe størst mulige og varige energibesparelser med mindst mulig investering vækker genklang hos de fleste, og vi arbejder inden for en lang række sektorer og ejendomstyper, bl.a.:​

​Administrationsbygninger

Butikskæder

Boligselskaber

Produktionsvirksomheder

​Pharma

Kommuner

Regioner

​Storcentre

Skoler/gymnasier

​Sygehuse

Udvalgte cases

​Tilsammen har Topdahls energirådgivere mere end 100 års erfaring, og her vises et udvalg af de cases, som vi både hver for sig og i fællesskab har stået for.

Allerød Kommune

Etablering af fjernaflæst dataopsamling (el, vand og varme) og energistyring. Med udgangspunkt i indkomne data ændring af eksisterende/justering af styring på 23 ejendomme. Besparelse ca. 20 % på varmeforbruget.

Bestseller

Gennemgang af ejendomsportefølje og udvælgelse af ejendomme for energiscreening. Etablering af fjernaflæst energistyring samt efterfølgende granskning af data for energioptimering.

CBS

Driftsoptimering af ventilations- og belysningsanlæg.

1.100.000 kWh.

E.ON

Gennemførsel af energibesparelsesprojekter på kedelanlæg og indførsel af varmepumpeteknologi – årlige gennemførte projekter for ca. 8 mill. dkr. Gennemsnitlig tilbagebetalingstid 3 år.

Fields

Driftsoptimering af ventilations-, køle og belysningsanlæg.

14.000.000 kWh.

Fredensborg Kommune

Kundetilpasset undervisningsforløb for de 20 % største ejendomme i kommunen.

20% varme af det samlede årlige forbrug for hele kommunen.

Harbour House

Driftsoptimering af ventilations- og belysningsanlæg.

450.000 kWh.

Herningsholm Erhvervsskole

Vandspildsprojekt med etablering af timebaseret fjernaflæsning.

2.100 m3 vand.

Hewlet Packard

Driftsoptimering af ventilationsanlæg.

800.000 kWh.

K/S Gymnasievej

Driftsoptimering af ventilations- og belysningsanlæg.

390.000 kWh.

K/S Tonsbakken

Driftsoptimering af ventilations- og køleanlæg.

275.000 kWh.

Kims

Gennemgang og analyse af varme og brugsvandssystem på KIM´s. Forslag til energibesparende projekter. Besparelsen andrager ca. 2,7 GWh/år.

Københavns Universitet

Etablering af fjernaflæst dataopsamling (el, vand og varme) og energistyring. Undervisning af driftspersonale og hjælp til gennemførsel af energiforbedringer. Medvirkende til at nå besparelsesmål ca. 20 % på det samlede energiforbrug.

Københavns Universitet

Vandspildsprojekt.

325.000,- DKr.

Køge Kommune

Gennemgang af ejendomsportefølje og udvælgelse af ejendomme for energiscreening. Etablering af fjernaflæst energistyring samt efterfølgende granskning af data for energioptimering.

Lindø værft

Energibesparelsesprojekt på trykluftanlæg: Reduktion af produktionsomkostninger på ca. 40 % ved bl.a. lækagesøgning og reparation.

Etablering af trykholdeanlæg med Nitrogen til varmeakkumuleringstank fra varmegenindvindingsanlæg. Samtidig optimering af varmeanlægget medførende varmebesparelser på ca. 15 %.

Udarbejdelse af oplæg samt efterfølgende etablering af ny styring på kaloriferanlæg i haller (afkølingsforbedring af fjernvarmen på gennemsnitlig 15 ⁰ C).

Lundbeck

Energibesparelsesprojekt på Lundbecks hovedsæde i Valby. Opnået energibesparelse på 15 % af det samlede forbrug.

Nykøbing Falster Sygehus

Energirådgivning for Region Sjælland på Nykøbing Falster Sygehus samt de ejendomme, som de har ansvaret for, herunder Nakskov Sundhedscenter. Forskellige energiprojekter og hasteopgaver på de tekniske anlæg.

Lækagesøgning på sygehusets centralvarmesystem. Tabet opgjort til ca. kr. 100.000,- (vand og varmetab).

Optimering af brugsvandsinstallation på Nakskov Sundhedscenter. Vurdering af ændringer på både Nykøbing Falster sygehus og på Nakskov Sundhedscenter. Udarbejdelse af rapporter for bygherre efterfølgende.

Udarbejdelse af oplæg til etablering af nyt ventilations- og varmeanlæg på intensiv afdelingen i Nykøbing Falster. Anlægget etableret i 2008.

Oplæg og gennemførsel af røggasgenvindingsprojekt på Nykøbing Falster sygehus.

Oplæg til varmegenvindingsprojekt på Dampvaskeriet på Nykøbing Falster sygehus.

Panum Instituttet

Driftsoptimering af ventilations- og varmeanlæg.

8.000.000 kWh.

Slotsarkaderne

Etablering af fjernaflæsning resulterede bl.a. i, at man fandt en fejl og fik erstatning fra elforsyningen.

1,2 mio. DKr. (engangsbetaling).

SOSU Sjælland

Reduktion af varmeforbrug på udvalgte ejendomme på ca. 20 % ved optimering af eksisterende installation.

Syddansk Universitet

Driftsoptimering af ventilationsanlæg.

275.000 kWh.

Firmainfo

Topdahl Energirådgivere ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon:33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 37892696

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev