​Energispareordningen hos Topdahl

Topdahls energirådgivning er en defineret og indarbejdet fem-trins proces, der sikrer, at alle aspekter af jeres forbrug og potentialet for energibesparelser klargøres. ​​

Teknik-gennemgang​

Topdahl gennemgår tidligere energimærker og evt. besparelsesforslag fra andre leverandører. Vi foretager ligeledes en kort gennemgang af CTS og teknikrum i hele Danmark. ​​

Overordnet besparelses-potentiale undersøges ved en energiscreening

I samarbejde med dig foretager vi en screening af potentialet for energibesparelser. Vi afholder et møde på ejendommen, hvor potentialet vurderes. Hertil skal vi bl.a. bruge oplysninger om dit energiforbrug, planer for ændringer på ejendommen, generelle krav for eventuelle energiprojekter fastlægges (krav til tbt mv.)

Mødet forventes at vare 1-2 timer

Output:

Kort referat efter møde med oplæg til beslutningsgrundlag for at gå videre med en

NO CURE – NO PAY-aftale

​I beslutter, om I ønsker at arbejde videre med projektet. Såfremt dette ikke ønskes, afslutter vi sagen her uden omkostning for jer. Viser screeningen et tilstrækkelig stort potentiale for energibesparelser, og ønsker I, at fortsætte projektet, aftaler vi vilkårene for det videre forløb.​

Detaljeret gennemgang og vurdering af muligheder

I samarbejde med driftspersonalet på ejendommen foretager vi en gennemgang af ejendommens tekniske installationer og automatik. På baggrund af oplysningerne fra screeningen og den fysiske gennemgang vurderer vi de mulige tekniske løsninger og udarbejder et overslag over de potentielle energibesparelser samt investeringer. Endelig rangordner vi mulighederne og samler informationerne i en oversigt.

Fordi vi står inde for energibesparelserne kan det blive nødvendigt at foretage målinger ud over de oplysninger der allerede findes – eller afdække det nuværende energiforbrug på anden vis – og vi indhenter desuden uddybende oplysninger. Vi går også dybere med de tekniske løsninger, investeringerne samt mulighederne for tilskud, inden vi i samarbejde med jer finder de løsninger, der bedst matcher jeres ønsker og krav. Dette samt de indhentede tilbud på projektet samler vi i en rapport, så I har overblikket over potentielle energibesparelser.​

Projektet gennemgås og implementering aftales

Sammen gennemgår vi rapporten og vurderer forudsætningerne for projektet, og inden det sættes i ordre og i gang, aftaler vi det videre tidsforløb og får dokumentationen og formalia på plads.​

Projekt gennemføres og besparelse indberettes

I gennemfører projektet, og Topdahl kan undervejs bistå med rådgivning (og eventuelt byggeledelse). Når projektet er afsluttet modtager vi tilbagemelding fra jer, så vi kan indberette energibesparelserne og derigennem modtage vort honorar.​

I forbindelse med Energiselskabernes energispareindsats samarbejder vi med:​

- Frederiksberg Forsyning

- Albertslund Fjernvarme

- Seas-Nve

Firmainfo

Topdahl Energirådgivere ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon:33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 37892696

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev