Energioptimerings-kursus: Varme- og varmtvandsanlæg​

Reducer energiforbruget klogt

Har du som driftsansvarlig helt styr på jeres varme- og varmtvandsforbrug? Måske har du behov for at genopfriske din viden og samtidig få konkrete energibesparende forslag og ideer med hjem til en bedre og mere økonomisk drift af jeres varme- og varmtvandsanlæg.

På kurset i varme- og varmtvandsanlæg få du opgraderet og forhåbentlig fornyet din viden om anlægsopbygning, drift og besparelsesmuligheder. Et solidt kendskab til jeres varme- og varmtvandsanlæg er fundamentet for energirigtig god drift, komfort og økonomi på anlæggene. Det er ikke mindst denne viden, der sikrer varige forbrugsbesparelser.

På kurset gennemgås varmeproduktion fra kedler, fjernvarme og varmepumper. Rørsystemer og blandekredse med tilhørende komponenter herunder pumper og ventiler gennemgås ligeledes sammen med energibesparende reguleringsprincipper.​

Vi tilstræber at tilpasse kurset til kursusdeltagernes egne anlæg.

Kursusforløb

Teorien bag opbygning af varme- og varmtvandsanlæg. Dialog omkring egne anlæg herunder gennemgang af mulige fejl og mulige energibesparende tiltag. Efter kurset er kursisterne i stand til at forestå hensigtsmæssig drift af eksisterende anlæg under hensyntagen til energiforbrug og komfort.

Kursisterne vil få mulighed for at kunne vurdere besparelsespotentialer ved evt. optimering eller udskiftning.

Kursusindhold:​

Det varmeproducerende anlæg

Det varmefordelende anlæg

Det varmeafgivende anlæg

Målgruppe: Kurset henvender sig til medarbejdere, hvis arbejds- og ansvarsområde er drift af tekniske installationer, som omfatter varme- og varmtvandsanlæg.

Deltagere: Kurset kræver mindst 8 tilmeldte. Maksimalt 12 personer pr. kursus.

Pris: Kurset koster kr. 2.395,- ekskl. moms pr. person.

Sted: Kurset indeholder forplejning – tid og sted oplyses ved udsendelse af endeligt kursusprogram.

Varighed: 1 dag

Materiale: Det gennemgåede materiale udleveres efter kurset. 

Firmainfo

Topdahl Energirådgivere ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon:33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 37892696

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev