Energioptimering, facaderenovering samt nye altaner

AB Grønne Vænge fik nye altaner

Topdahl Ingeniører & arkitekter har hjulpet AB Grønne Vænge igennem et større renoveringsprojekt.

Foreningen stod overfor en udskiftning af vinduer, og havde en del udfordringer med kulde indfald, endvidere var foreningens altanbunde hårdt angrebet i de bærende konstruktioner.

Efter en gennemgribende undersøgelse af ejendommens klimaskærm besluttede foreningen sig for at få efterisoleret facaderne og samtidig få udskiftet ejendommens vinduer og døre.

Foreningens beboere have ligeledes luftet tanken om at få gjort deres altaner større, så de kunne benyttes stort set hele året.

Topdahl afholdt indledende møder med Tårnby Kommune vedrørende foreningens tanker og en løsning med lukkede altaner blev efterfølgende gennemført.

Den samlede anlægssum udgjorde kr. 15.800.000,-​

De udførte arbejder har medført en opdateret klimaskærm, mulighed for at benytte altaner størstedelen af året og som en ekstra bonus, har de udførte energioptimeringer resulteret i en besparelse i størrelsesordenen kr. 250.000,- hvert år vel at mærke!

​Firmainfo

Topdahl Ingeniører og arkitekter ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon: 33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 30066855​

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev