Tilstands- og vedligeholdelsesplan - undgå overraskelser i ejendommens økonomi

Stadig flere ejere af fast ejendom som fx andels­bolig- og ejerlejlighedsforeninger begynder for alvor at få øjnene op for de fordele, der ligger i at få udarbejdet en tilstand-og vedli­geholdelsesplan for deres ejendom (ejendommens strategiplan).

Uanset om der er tale om helt nye, nyere el­ler ældre ejendomme, er det vigtigt at få sat driften og vedligeholdelsen af ejendommen i system. 

Igennem vores mange år har vi fulgt driften af hundredvis af ejendomme og har gang på gang kunnet konstatere, at mange skader kunne have været undgået eller be­grænset, hvis der havde været udarbejdet (og fulgt) en tilstands-og ved­ligeholdelsesplan for ejendommen.

Så vil du undgå ubehagelige overraskelser i form af pludseligt opstået svigt på forsyningsledninger, konstruktioner eller lig­nende som følge af mangelfuld vedligeholdelse, så få lavet en Topdahl Tilstands- og vedligeholdelsesplan.

I planen registrerer vi de enkelte bygningsdele og installationer med alder, aktuel tilstand og for­ventet levetid.

Tilstands-og vedligeholdelsesplanen indeholder også et vedligeholdelsesbudget fordelt over en 10-årig periode med angivelse af termin for ar­bejdets udførelse. Endvidere beskriver vi de udviklingsmuligheder, der er på ejendommen, fx. etablering af altaner, udnyttelse af tagrum til nye boliger m.m.

Gennemgang af ejendommen

Topdahl gennemgår ejendommens bygningsdele fra kælder til tag bl.a.:

Tagkonstruktion

Ejendommens facader

Vinduer og døre

Fællesarealer

Tekniske installationer (varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.)

​Skriftlig rapport og tilbagemelding

Systematisk gennemgang af ejendommen

Fotoregistrering af bygningsdele

En bygningsdelsbeskrivelse

Forventet levetid på bygningsdele

Eventuelle skader og/eller svigt med tilhørende budget

Drifts- og vedligeholdelsesplan for den næste 10-årige periode

Prisoverslag over renoveringsforslagene

Udviklingsmuligheder på ejendommen

Aflevering af rapport

Den færdige tilstands-og vedligeholdelsespla­n gennemgås med ejeren/bestyrelsen og evt. administrator.

For at få det fulde udbytte af den udarbejdede tilstands-og vedligeholdelsespla­n anbefaler vi, at der fremover årligt følges op på planen evt. ved en årlig markvandring.

Vil I vide mere eller bestille en vedligeholdel­sesplan – så ring eller skriv allerede i dag!

​Firmainfo

Topdahl Ingeniører og arkitekter ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon: 33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 30066855​

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev