Energioptimering af eksisterende anlæg

Igennem vores mange år som energirådgivere er vi aldrig stødt på anlæg, som ikke kunne energioptimeres i en eller anden grad. Det er ikke ualmindeligt, at vi kan skaffe energibesparelser på 20-40 % ved en gennemgang af dine tekniske anlæg og efterfølgende implementering af mindre anlægsinvesteringer. Tilbagebetalingstider på under 1 år er ”normalen” i forbindelse med Topdahls energioptimering af eksisterende anlæg.

Typisk energirådgivning ved alle anlægstyper

Energigennemgang af eksisterende anlæg for varme, køl, ventilation, belysning og trykluft

​Hvilke udfordringer oplever I i dag? Mangler der varme i et eller flere lokaler? Er pumperne overbelastet eller måske alt for store? Er ventilationsanlæg trimmet i forhold til benyttelsestid og trykforhold? Er der trækgener? Er dit belysningsanlæg optimalt i forhold til belysningsniveau, driftstider og effektivitet? Hvordan har dit køleanlæg det – er du sikker på at automatikken er indstillet korrekt, så der ikke køles unødvendigt? Hvad med dit trykluftanlæg – det koster mange penge, hvis der er utætheder eller uhensigtsmæssig drift!​

Topdahls energirådgivere har i alt sikret vores kunder årlige energibesparelser på flere hundrede millioner kroner! Dette kan lade sig gøre, fordi vi samlet har mere end 100 års driftserfaring på alle typer tekniske anlæg.​

Benyt os til at få en screening af dine tekniske anlæg og en lynhurtig vurdering af potentialet for energibesparelser og ikke mindst - benyt os til at gennemføre disse til lavest mulige omkostninger! Vi står på mål gennem hele processen fra start til slut.​

I sikres et solidt overblik over centralernes stand, fx restlevetid og energiøkonomi i dag, samt et forslag baseret på vores erfaring til ombygning og konsekvenserne af dette. Notatet laves naturligvis i samarbejde med jeres egne driftsfolk.​

Fordele for jer

Den fælles analyseproces sikrer, at I får et anlæg, som virker fra første dag, og som opfylder de eksisterende og fremtidige behov optimalt ud fra jeres præmisser. Såfremt der er lavet en Technical Due Diligence rapport på ejendommen, kan vores input ofte direkte indarbejdes.​

Analyseprocessen og vores erfaring sikrer, at I kommer til at kende de fremtidige energiforbrug til drift af anlægget og at I kender til den forventede besparelse ved etablering af anlægget.

Vi vil sikre, at sagsgangen bliver smidig og ukompliceret for både jer og de leverandører, som I måtte vælge at arbejde sammen med.​

Vores brede driftserfaring er også jeres sikkerhed for, at det valgte anlæg kontinuerligt både kan og vil yde det forventede i hele sin estimerede levetid.​​

Firmainfo

Topdahl Energirådgivere ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon:33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 37892696

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev