Energiscreening

I samarbejde med jer foretager vi en screening af potentialet for energibesparelser. Energiscreeningen er grundlaget for den videre rådgivning.

Vi afholder et møde på ejendommen, hvor potentialet vurderes. Hertil skal vi bl.a. bruge oplysninger om dit energiforbrug og er vi så heldige, at du har et velfungerende EMS værktøj, så har vi stor erfaring i brug af de gængse systemer på markedet som fx Keepfocus, Omega, MinEnergi og EnergyKey. Sammen med dig fastlægger vi de generelle krav til eventuelle energiprojekter som fx tilbagebetalingstid, anlægstype, vedligehold mv.

Vi kortlægger herefter hvad der allerede ligger af forslag i energimærker, forslag fra leverandører og tager højde for dine eventuelle planer for ændringer på ejendommen. Vi foretager et visuelt tjek af jeres CTS anlæg og teknikrum og så er vi klar til at komme med resultatet af vores screening.

Mødet forventes at vare 2-3 timer.

Output: Kort referat efter møde med oplæg til beslutningsgrundlag.

No Cure – No Pay

På baggrund af den forudgående energiscreening beslutter I, om I ønsker at gå videre med projektet. Hvis ikke, så afsluttes sagen her uden nogen omkostning for jer. Viser screeningen et potentiale for varige energibesparelser, og I ønsker at gå videre, aftaler vi efterfølgende vilkårene for det videre forløb.

Firmainfo

Topdahl Energirådgivere ApS

Marielundvej 48, 2730 Herlev

Telefon:33 313 313

E-mail: info@topdahl.dk

CVR: 37892696

Topdahl Energirådgivning ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev