fbpx
';

Arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljø er et vigtigt område i dagens Danmark – både i forhold til kontorarbejde, arbejde i produktion og det arbejde, som udføres rundt om på landets mange byggepladser.

Reglerne i Danmark foreskriver, at der på alle byggepladser skal være en arbejdsmiljøkoordinator. Det er altid bygherre, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. Afhængig af, hvilke opgaver der skal udføres på byggepladsen, kan bygherre være ansvarlig for at skulle varetage både arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen samt under byggefasen. Dette gælder i de forhold, når to af hinanden uafhængige virksomheder forventes at arbejde på byggepladsen samtidig.

Bygherre har det overordnede ansvar
I den forbindelse skal du som bygherre udpege en arbejdsmiljøkoordinator for byggepladsen inden, byggepladsen etableres. Hvis der på byggepladsen er mindst to virksomheder, der tilsammen har en bemanding på mindst 11 personer, er der samtidig krav om, at bygherren udarbejder en plan for sikkerhed og sundhed samt en plan for gennemførsel af sikkerhedsmøder og sikkerhedsrunderinger på byggepladsen.

Arbejdsmiljøkoordinering

Vi kan hjælpe dig med arbejdsmiljøkoordineringen, så I får et trygt og veldokumenteret byggesagsforløb

I Topdahl har vi mange års erfaring med at varetage rollen som henholdsvis Arbejdsmiljøkoordinator P (koordinator i planlægningsfasen) og Arbejdsmiljøkoordinator B (koordinator i byggefasen).

  • Hurtig respons
    Vi besigtiger hvis nødvendigt og fremsender tilbud med kort varsel.
  • Optimerede løsninger
    I samarbejde med bygherre finder vi frem til det projekt, bygherre ønsker og udarbejder en løsning, der er bygbar. Bygbare løsninger er vejen til det gode projekt.
  • Den rette dokumentation
    En lang sagsbehandling hos myndighederne kan besværliggøre, forsinke eller fjerne alle drømme om et spændende byggeprojekt. Vi leverer den rette dokumentation til dit projekt, så sagsbehandlingstiden reduceres.

Hvordan er reglerne indenfor arbejdsmiljøkoordinering?

Selvstændigt område i Topdahl
Som arbejdsmiljøkoordinator P er man med i processen omkring udbud og Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og sikrer, at de relevante dokumenter etableres til den efterfølgende fase.

Arbejdsmiljøkoordinator B tager over, når byggeprocessen ændrer status fra planlægning til udførelse. Her gennemgås PSS, og arbejdsmiljøkoordinator B opdaterer løbende de relevante dokumenter omkring byggepladsens sikkerhed. PSS fungerer således som et styringsredskab for de involverede på byggepladsen. Dermed er det også arbejdsmiljøkoordinator B’s opgave at sikre, alle på byggepladsen følger PSS og løfter i flok.

Hvem kan varetage arbejdsmiljøkoordinator rollerne?
Bygherre bestemmer selv, om man vil have to forskellige personer til at varetage de to arbejdsmiljøkoordinator roller, eller om man ønsker, at den samme person varetager begge funktioner og er med på projektet fra start til slut.

I Topdahl har vi erfaring med både at varetage arbejdsmiljøkoordinator rollerne på sager, hvor vi er involveret fra begyndelsen og har en rådgiverfunktion. Men ofte varetager vi også en arbejdsmiljøkoordinator funktion for bygherre på forskellige typer byggesager uden at yde rådgiverassistance.

 

Vi kan hjælpe jer
I Topdahl er Arbejdsmiljøkoordinering et selvstændigt område, og vi har flere kolleger, der har mange års erfaring med at varetage både arbejdsmiljøkoordinator rolle B og P.

Vi oplever hos Topdahl, at funktionen er utrolig vigtig og har en stor betydning. Blandt andet oplever alle involverede på byggepladsen, at sikkerhed tages alvorligt. Dermed kan det pågældende byggeprojekt gennemføres på forsvarlig vis.

Alle involverede parter er interesserede i en sikker byggeplads. Det har stor betydning for de enkeltes deltagelse, når vi som arbejdsmiljøkoordinator sikrer de rette procedurer for en ryddelig og fremkommelig byggeplads, så alle involverede aktører kan komme til. Det skaber et bedre samarbejde på tværs af virksomheder på byggepladsen, som kommer alle til gode.

Har I behov for hjælp til jeres byggeprojekt, eller er I i tvivl om, hvordan I skal forholde jer i forhold til de forskellige faser? Så står vi klar til at hjælpe og sikre en god byggeproces med fokus på samarbejde og godt arbejdsmiljø.