fbpx
';

Energioptimering

Af varme-, vand- og ventilationsanlæg

Mange års erfaring gør forskellen for jeres energioptimering

Det lyder vanvittigt og er faktisk lidt nedslående. Men på næsten alle de ejendomme vi har besøgt igennem årene, har vi kunne anvise store besparelser på både energi- og vandforbruget. Selv på helt nye ejendomme spækket med nyeste automatik har vi eksempler på, at der kunne spares op til 80 %. En energioptimering, der har resulteret i adskillige mio. kroner i årlige besparelser uden større anlægsinvesteringer.

Hvordan er dette muligt?

Det er egentlig ret enkelt…..
Mange års samlet erfaring i optimering af stort set alle former for tekniske anlæg gør os i stand til på ganske kort tid at få øje på de anlæg og driftsformer, der ikke kører optimalt.

Vore teknikere har samlet mere end 100 års driftserfaring. Det giver os gode kort på hånden, når vi gennemgår din ejendom sammen med driftspersonale, CTS firma og øvrige teknikere. ​Med få input fra dig og et besøg på ejendommen, er vi hurtigt i stand til at danne os et overblik. Dermed kan vi identificere, om anlæggene kører fornuftigt, og om energiforbruget er rimeligt.​

Efter gennemgang udarbejdes rapport over de tiltag, der bør udføres. Herefter implementerer vi sammen med kunden og måske et CTS firma  dette. Vi hjælper efterfølgende med at samle op på de opnåede besparelser i typisk 2-3 år.

Image module