';

Tæthedsprøvning

ISO certificeret tæthedsprøvning

Topdahl er ISO 9001 certificeret til udførsel af tæthedsprøvninger af bygninger.

Vi udfører tæthedsprøvning af ny opførte bygninger i hele Danmark, og har stor erfaring inden for dette område.​

Tæthedsprøvning er en kontrol af, hvorvidt en bygning overholder de definerede tæthedskrav, som bygningsreglementet foreskriver.

Image module

​I praksis foregår kontrollen ved hjælp af en ventilator, der placeres i en yderdør – heraf også betegnelsen Blower Door.

Huset sættes under tryk og vakuum på 50 Pascal under en tæthedsprøvning. Ved dette tryk må luftskiftet ikke overstige 1,5 li­ter per sekund pr. m² opvarmet etageareal (2010 bygning). Inden målingen lukkes vinduer og frisklufts­ventiler mv. Udluftningsventiler og aftrækskanaler, der indgår i husets ventilationssystem, forsegles, så målingen er et udtryk for bygningsskallens tæthed.

​I lavenergibygninger (2015 bygning) må luftskiftet ikke over­stige 1,0 liter per sekund pr. m² opvarmet etageareal. I lavenergibygninger (2020 bygning) må luftskiftet ikke over­stige 0,50 liter per sekund pr. m² opvarmet etageareal.​

Den 1. januar 2006 trådte de nye energikrav i kraft i bygningsreglementet.

Derfor stiller kommunen typisk krav i byggetilladelsen om dokumentation i form af en tæthedsprøvning i forbindelse med nybyggeri.

​Hvis kommunen ikke stiller krav, kan boligejere selvfølgelig selv bestille en tæthedsprøvning, der evt. kan påvise risiko for ska­der eller ekstra omkostninger til energi. ​

Ønsker du at høre mere om tæthed i boliger?