fbpx
';

Skift af forsyningsform

Er det tid til at få skiftet forsyningsformen?

Danmark er hastigt på vej væk fra brugen af fossile brændstoffer. Det er godt, men ikke desto mindre har det også skabt lidt af en jungle med at finde frem til den mest hensigtsmæssige og rentable energisubstituering. Der melder sig for de fleste en mængde spørgsmål i overvejelserne om ændring og omlægning af forsyningsformen.

Hvilke teknologier er modne? Er der anlæg, som ønskes konverteret, og er de overhovedet teknisk egnet til de ønsker, man har? Hvilken brændselstype, skal man vælge? De har alle både fordele og ulemper?

 

Topdahl tilbyder tilbundsgående og klar rådgivning ved skift af jeres forsyningsanlæg både mht. anlægsvalg og -drift.​

Image module

Energirådgivning ved skift af forsyningsanlæg

Valg af varmekilder (varmepumpesystemer, kedler, pillefyr eller fjernvarmeanlæg etc.)

 

Hvilken anlægsløsning er optimal for jer? Er der specielle driftsforhold? Hvilke krav stiller I? Er driften nem? Kan I selv stå for pasningen? Hvad ønsker I, at anlægsændringen skal bidrage med (energibesparelser, CSR etc.)?

  • I tæt samarbejde med jer udarbejdes analyse af nuværende drift kombineret med et estimat af jeres fremtidige behov og ønsker til fremtidig drift.
  • Ud fra vores brede driftserfaring og analysen udarbejdes et oplæg, typisk indeholdende to eller flere scenarier, som afdækker de fremtidige drifts- og energiomkostninger, således at I har et solidt grundlag for at træffe den for jer optimale beslutning om anlægsændringer.
  • Med udgangspunkt i beslutningen laver vi oplæg eller udbudsmateriale til en eller flere udvalgte leverandører.
  • Efterfølgende opstilles i samarbejde med jer konditioner og timing, så det sikres, at projektet gennemføres og afleveres i aftalt tilstand og til aftalt tid.

Fordele for jer

  • Den fælles analyseproces sikrer, at I får et anlæg, som virker fra første dag, og som opfylder de eksisterende og fremtidige behov optimalt ud fra jeres præmisser.
  • Analyseprocessen og vores erfaring sikrer, at I kommer til at kende de fremtidige energiforbrug til drift af anlægget og at I kender til den forventede besparelse ved etablering af anlægget.
  • Vi vil sikre, at sagsgangen bliver smidig og ukompliceret for både jer og de leverandører, som I måtte vælge at arbejde sammen med.
  • Vores brede driftserfaring er også jeres sikkerhed for, at det valgte anlæg kontinuerligt både kan og vil yde det forventede i hele sin estimerede levetid.