fbpx
';

Varmetabsberegning

Til brug for mere retfærdige varmeregnskaber​

Tilbage i 1997 blev det påbudt ved lov at indføre individuel aflæsning af energiforbrug i boliger ud fra et ønske om at reducere CO2-udslippet med 20 %.

Den individuelle måling af energiforbrug i bygninger blev indført for at motivere til et lavere ressourceforbrug og derved sikre en langsigtet gevinst for det globale miljø. Desuden blev det indført for at få en mere retfærdig fordeling af varmeudgifterne, og her spiller en nøjagtig varmetabsberegning en afgørende rolle.

For at aflæse energiforbruget til opvarmning af boligerne, er der normalt installeret varmefordelingsmålere på alle radiatorerne.

Image module

Varmeregnskabet

Varmeregnskabet opgøres hvert år, når man har opsamlet målingerne fra varmefordelingsmålerne på radiatorerne.

​Et typisk varmeregnskab kan være inddelt således, at varmemåleraflæsningen på radiatorvarmen fx. udgør ca. 47 % af regnskabet, mens haneandele til varmt vand udgør ca. 23 %, og grundgebyret til fællesvarme og transmissionstab i ledninger udgør de resterende ca. 30 %.

For at sikre en retfærdig fordeling benyttes en varmetabsberegning som en vigtig del af varmeregnskabet.

Varmetabsberegning

Da nogle boliger er placeret i yderpunkterne af bygningen og andre i midten, vil der være stor forskel i varmebehovet til opvarmning af boligen. Det er derfor nødvendigt at foretage en udligning i varmeregnskabet (korrektion for udsat beliggenhed) for at stille alle beboere i ejendommen ens. Denne korrektion kan fortages vha. erfaringstal.

​Skal det gøres endnu mere retfærdigt, skal man udføre en varmetabsberegning for alle boligerne i ejendommen. Herved bliver korrektionsfaktoren beregnet mere korrekt for alle boligerne, og fordelingen af varmeudgifterne bliver mere retfærdig.​

Korrektion for udsat beliggenhed

Korrektion for udsat beliggenhed er en rabat indbygget i varmeregnskabet, som gives til beboere i boliger med særligt stort varmebehov: Eksempelvis tag- og gavllejligheder samt boliger over uopvarmede rum. Korrektionen kan fastsættes vha. en varmetabsberegning efter en byggeteknisk bedømmelse af varmebehov afhængigt af isoleringsforhold forskellige steder i bygningen. ​

Kontakt Topdahl Energirådgivere på telefon: 33 313 313 og hør mere om varmetabsberegning.