fbpx
';

VVS-installationer

Vores VVS-ingeniører og -installatører er specialister indenfor VVS-området.

VVS-installationer er en vigtig bygningsdel, som kræver omhu for, at der kan opnås komfort til gavn for bygningens brugere og ikke mindst for at der kan opnås drift -og energimæssige fordele. Korrekt projektering og dimensionering af VVS-installationer kræver viden, erfaring og blik for detaljerne.

Vores mangeårige erfaring indenfor VVS er en stor styrke
Hos Topdahl råder vi over dygtige VVS-ingeniører og VVS-installatører, som har mange års erfaring med projektering og dimensionering af alle typer VVS-installationer. Vores VVS-ingeniører er i besiddelse af omfattende viden, og de er specialister inden for installationsområdet. Vores VVS-installatør har den praktiske erfaring, når f.eks. føringsveje skal planlægges. De deltager løbende i kurser og efteruddannelse for konstant at være opdateret med den nyeste viden indenfor området.

Du er i trygge hænder med vores specialister
Kombinationen af specialister og praktikere gør, at du som kunde kan være sikker på at få den bedst mulige løsning på dit projekt. Hos Topdahl er du sikret, at installationerne opfylder alle myndighedskrav, komfortkrav og bygherrekrav.

 

 

 

 

 

Image module

Ring til os allerede i dag og tal med vores VVS-afdeling for at høre mere om mulighederne for netop jeres projekt.

Vi er konstruktive, kreative og kvalitetsorienterede og sikrer et kompetent og professionelt byggesagsforløb med bygherren – fra introduktion af idéoplæg til realisering af samme.

Et projekt med VVS-installationer hos Topdahl Ingeniører & arkitekter indeholder:

 • Planlægning og gennemførelse
  Af alle tekniske, økonomiske og praktiske forhold, og vi samarbejder med andre rådgivere som f.eks. jurister og økonomiafdelinger og medvirker til, at kommende projekter bliver til virkelighed på den bedst mulige måde.
 • Gennemarbejdet oplæg
  Vi laver gennemarbejdede oplæg og forslag til renovering af jeres ejendom, således at du som bygherre får et samlet overblik over renoveringsbehov og kan træffe beslutninger på et sikkert grundlag uden at være i tvivl om konsekvenser.

Vi sikrer et kontrolleret og

kvalitetsorienteret projektforløb

Forkortelsen VVS står for varme, ventilation og sanitetsteknik og dækker over de tekniske installationerne i en bygning.

I VVS-afdelingen arbejder vi med alle typer VVS-installationer, hvilket dækker over følgende:

 • Dimensionering og projektering af vandinstallationer.
 • Dimensionering og projektering af varmecentraler.
 • Projektering af CTS.
 • Dimensionering og projektering af varmeinstallationer.
 • Dimensionering og projektering af afløbsinstallationer.
 • Dimensionering og projektering af ventilation.
 • Indeklimavurderinger og indeklimasimuleringer.
 • Tilstandsvurdering af alle typer VVS-installationer.
 • Rentabilitet og levetidsberegninger af VVS-anlæg.
 • Byggestyring, planlægning og beboerhåndtering i forbindelse med installationssager.

Vores kundekreds er bredt funderet og omfatter blandt andet:

 • Den almene boligsektor.
 • Kommune -og statsbygninger.
 • Ejendomsudvikling
 • Andelsforeninger
 • Ejerforeninger

Opfølgning og opdatering
For os er det vigtigt, at du som kunde holdes opdateret igennem hele processen fra første møde med os og frem til afleveringsforretning.