fbpx
';

Konstruktioner og statik

Konstruktion og statik

Konstruktion og statik er en vigtig del af enhver byggeproces, hvad enten der er tale om renovering, ombygning eller nybyg. 

Hos Topdahl råder vi over dygtige og kompetente konstruktionsingeniører, som har mange års erfaring med alle fagets aspekter: Nybyg, renovering og transformation af ejendomme. 

Det er vigtigt at opdatere ejendommens bygningskonstruktion, så man som bygherre er ordentligt klædt på, hvis der skal foretages ændringer ved ejendommen som fx etablering af tagboliger eller altaner, muråbninger, ændret anvendelse af ejendommen fra erhverv til privat eller omvendt osv.

Thomas Sterndorff

Hvordan er reglerne i forhold til statiske beregninger?

Hvis man ændrer i ejendommens bærende eller stabiliserende konstruktioner, er der en hovedregel om, at man skal få udarbejdet statiske beregninger.

 

Står du fx i en situation, hvor du skal fjerne en bærende væg, skal du som udgangspunkt søge byggetilladelse hos kommunen. Er væggen ikke bærende, skal du ikke søge byggetilladelse, men dog have for øje, at du skal overholde regler og gældende krav til statisk dokumentation, som fremgår af Bygningsreglementet fra 2018 (også kaldet BR18).

Jo tidligere en konstruktionsingeniør kommer ind i billedet i forbindelse med et byggeprojekt, desto mere smidig bliver processen for den enkelte bygherre. Det betyder nemlig, at din rådgiver kan hjælpe med at søge tilladelse hos myndighederne, så du undgår en unødvendig lang sagsbehandling hos kommunen. Hos Topdahl står vi klar til at hjælpe dig med alle typer udfordringer indenfor konstruktioner og statik.

Et trygt byggesagsforløb med korrekte konstruktioner og statik

Besigtigelse/opmåling, hvor opgaven bliver konkretiseret og omfanget fastlagt. Konstruktionsingeniøren kan også hjælpe med byggetekniske spørgsmål, selvom det ikke nødvendigvis vedrører det nærværende projekt.

  • Hurtig respons
    Vi leverer og besigtiger med kort varsel.
  • Optimerede løsninger
    samarbejde med bygherre finder vi sammen frem til det projekt, bygherre ønsker og udarbejder en løsning, der er bygbar. Bygbare løsninger er vejen til det gode projekt.
  • Den rette dokumentation
    En lang sagsbehandling hos det offentlige kan besværliggøre, forsinke eller fjerne alle drømme om et spændende byggeprojekt. Vi leverer den rette dokumentation til dit projekt, så sagsbehandlingstiden reduceres.