fbpx
';

Brandteknisk rådgivning

Brandsikring af byggeri er en nødvendig del af enhver byggeproces, hvad enten der er tale om renovering, ombygning eller nybyg.

Det er vigtigt at være opdateret på ejendommens brandtekniske sammensætning, så man som bygherre er ordentligt klædt på, hvis der skal foretages ændringer ved ejendommen som fx etablering af tagboliger, sammenlægning af lejligheder, etablering af altaner eller ændre anvendelse af ejendommen fra erhverv til bolig eller lignende.

Hos Topdahl råder vi over dygtige og kompetente certificerede brandrådgivere, brandklasse 2 (BK2), som har mange års erfaring med alle byggeriets aspekter. Vores brandrådgivere er certificerede til at rådgive indenfor de præaccepterede løsninger i Bygningsreglementet fra 2018 (også kaldet BR18).

Dette indebærer brandrådgivning for byggeri, der er placeret i brandklasse 1-2.

Image module

Et trygt byggesagsforløb med korrekt brandteknisk dokumentation

Enhver opgave starter ofte med en besigtigelse/opmåling, hvor opgaven bliver konkretiseret og omfanget fastlagt. Den certificerede brandrådgiver kan også hjælpe med øvrige byggetekniske spørgsmål, selvom det ikke nødvendigvis vedrører det nærværende projekt.

Brandteknisk rådgivning hos Topdahl Ingeniører & arkitekter indeholder:

  • Hurtig respons
    Vi besigtiger hvis nødvendigt og fremsender tilbud med kort varsel.
  • Optimerede løsninger
    I samarbejde med bygherre finder vi frem til det projekt, bygherre ønsker og udarbejder en løsning, der er bygbar. Bygbare løsninger er vejen til det gode projekt.
  • Den rette dokumentation
    En lang sagsbehandling hos myndighederne kan besværliggøre, forsinke eller fjerne alle drømme om et spændende byggeprojekt. Vi leverer den rette dokumentation til dit projekt, så sagsbehandlingstiden reduceres.

Hvordan er reglerne i forhold til de brandtekniske forhold?

Hvis man ændrer i ejendommens brandtekniske forhold, skal man som hovedregel søge om byggetilladelse. I disse tilfælde skal der tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som skal udarbejde den brandtekniske dokumentation.

Står du f.eks. i en situation, hvor du skal lægge to lejligheder sammen til én, eller laver du en anvendelsesændring fra f.eks. erhverv til bolig, skal du som udgangspunkt søge byggetilladelse hos kommunen. Drejer det sig f.eks. om mindre ændringer internt i en boligenhed, skal man ikke nødvendigvis søge om byggetilladelse, men dog have for øje, at man skal overholde regler og gældende krav til brandteknisk dokumentation, som fremgår af Bygningsreglementet fra 2018.

Ved byggesager, hvor der skal søges om byggetilladelse, skal byggeriet ifølge Bygningsreglementet indplaceres i en brandklasse 1-4. Vores brandrådgivere står klar til at rådgive ved byggesager, hvor der er tvivl om, hvorvidt byggeriet skal indplaceres i brandklasse 1-4 samt andre tvivlsspørgsmål, som måtte opstå herom.

Jo tidligere en brandrådgiver kommer ind i billedet i forbindelse med et byggeprojekt, desto mere gnidningsfri bliver processen for den enkelte bygherre, da rådgiveren kan hjælpe med at søge tilladelse hos myndighederne, så man undgår en unødvendig lang sagsbehandling hos kommunen.

Hos Topdahl står vi klar til at hjælpe dig med alle typer udfordringer indenfor brandteknisk dokumentation med vores certificerede brandrådgivere, brandklasse 2.