fbpx
';

Tilstands- og vedligeholdelsesplan

Undgå overraskelser i ejendommens økonomi med en tilstand- og vedligeholdelsesplan

Stadig flere ejere af fast ejendom som fx andels­bolig- og ejerlejlighedsforeninger begynder for alvor at få øjnene op for de fordele, der ligger i at få udarbejdet en tilstand-og vedli­geholdelsesplan for deres ejendom (ejendommens strategiplan).​

Uanset om der er tale om helt nye eller ældre ejendomme, er det vigtigt at få sat driften og vedligeholdelsen af ejendommen i system. ​

Igennem vores mange år har vi fulgt driften af hundredvis af ejendomme og har gang på gang kunnet konstatere, at mange skader kunne have været undgået eller be­grænset, hvis der havde været udarbejdet (og fulgt) en tilstands-og ved­ligeholdelsesplan for ejendommen.

Så vil du undgå ubehagelige overraskelser i form af pludseligt opstået svigt på forsyningsledninger, konstruktioner eller lig­nende som følge af mangelfuld vedligeholdelse, så få lavet en Topdahl Tilstands- og vedligeholdelsesplan.

I planen registrerer vi de enkelte bygningsdele og installationer med alder, aktuel tilstand og for­ventet levetid.​

Tilstands-og vedligeholdelsesplanen indeholder også et vedligeholdelsesbudget fordelt over en 10-årig periode med angivelse af termin for ar­bejdets udførelse. Endvidere beskriver vi de udviklingsmuligheder, der er på ejendommen, fx. etablering af altaner, udnyttelse af tagrum til nye boliger m.m.

Planlægning i god tid har den økonomiske fordel, at vi kan hjælpe med at søge tilskud til energirenovering fra Energistyrelsens puljer. Puljerne åbner flere gange årligt, så kontakt os, så hjælper vi dig videre.

Image module

Gennemgang af ejendommen

Tilstand- og vedligeholdelsesplanen hos Topdahl Ingeniører & arkitekter indeholder:

 

 • Tagkonstruktion
  Topdahl foretager en grundig gennemgang af ejendommens tagkonstruktion samt kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægninger fremtidige vedligeholdelsesudgifter, dette kan suppleres med en droneflyvning for supplerende dokumentation. Som dokumentation.
 • Ejendommens facader
  Topdahl foretager en visuel besigtigelse af ejendommens facader, vinduer og døre og kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
 • Fællesarealer
  Topdahl foretager en visuel besigtigelse af ejendommens fællesarealer, opgange kælderarealer samt friarealer og kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
 • Tekniske installationer (varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.)
  Topdahl foretager en visuel besigtigelse af ejendommens tekniske installationer, faldstammer, vandinstallationer samt varmecentral og kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en destruktiv undersøgelse for at sikre viden om de tekniske installationer forventet levetid.

​Skriftlig rapport og tilbagemelding

 • Systematisk gennemgang af ejendommen
 • Fotoregistrering af bygningsdele
 • En bygningsdelsbeskrivelse
 • Forventet levetid på bygningsdele
 • Eventuelle skader og/eller svigt med tilhørende budget
 • Drifts- og vedligeholdelsesplan for den næste 10-årige periode
 • Prisoverslag over renoveringsforslagene
 • Udviklingsmuligheder på ejendommen

Aflevering af rapport

Den færdige tilstands-og vedligeholdelsespla­n gennemgås med ejeren/bestyrelsen og evt. administrator.

For at få det fulde udbytte af den udarbejdede tilstands-og vedligeholdelsespla­n anbefaler vi, at der fremover årligt følges op på planen evt. ved en årlig markvandring.

Vil I vide mere eller bestille en vedligeholdel­sesplan?