fbpx
';

Tilstand- og vedligeholdelsesplan

Undgå overraskelser i ejendommens økonomi med en tilstand- og vedligeholdelsesplan

Stadig flere ejere af fast ejendom som fx andels­bolig- og ejerlejlighedsforeninger begynder for alvor at få øjnene op for de fordele, der ligger i at få udarbejdet en tilstand-og vedli­geholdelsesplan for deres ejendom (ejendommens strategiplan).​

Uanset om der er tale om helt nye, nyere el­ler ældre ejendomme, er det vigtigt at få sat driften og vedligeholdelsen af ejendommen i system. ​

Igennem vores mange år har vi fulgt driften af hundredvis af ejendomme og har gang på gang kunnet konstatere, at mange skader kunne have været undgået eller be­grænset, hvis der havde været udarbejdet (og fulgt) en tilstands-og ved­ligeholdelsesplan for ejendommen.

Så vil du undgå ubehagelige overraskelser i form af pludseligt opstået svigt på forsyningsledninger, konstruktioner eller lig­nende som følge af mangelfuld vedligeholdelse, så få lavet en Topdahl Tilstands- og vedligeholdelsesplan.

I planen registrerer vi de enkelte bygningsdele og installationer med alder, aktuel tilstand og for­ventet levetid.​

Tilstands-og vedligeholdelsesplanen indeholder også et vedligeholdelsesbudget fordelt over en 10-årig periode med angivelse af termin for ar­bejdets udførelse. Endvidere beskriver vi de udviklingsmuligheder, der er på ejendommen, fx. etablering af altaner, udnyttelse af tagrum til nye boliger m.m.

Image module

Gennemgang af ejendommen

Tilstand- og vedligeholdelsesplanen hos Topdahl Ingeniører & arkitekter indeholder:

 

 • Tagkonstruktion
  Topdahl foretager en grundig gennemgang af ejendommens tagkonstruktion samt kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægninger fremtidige vedligeholdelsesudgifter, dette kan suppleres med en droneflyvning for supplerende dokumentation. Som dokumentation.
 • Ejendommens facader
  Topdahl foretager en visuel besigtigelse af ejendommens facader, vinduer og døre og kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
 • Fællesarealer
  Topdahl foretager en visuel besigtigelse af ejendommens fællesarealer, opgange kælderarealer samt friarealer og kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter.
 • Tekniske installationer (varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.)
  Topdahl foretager en visuel besigtigelse af ejendommens tekniske installationer, faldstammer, vandinstallationer samt varmecentral og kortlægger forventet levetider på bygningsdele samt budgetlægning af fremtidige vedligeholdelsesudgifter. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en destruktiv undersøgelse for at sikre viden om de tekniske installationer forventet levetid.

​Skriftlig rapport og tilbagemelding

 • Systematisk gennemgang af ejendommen
 • Fotoregistrering af bygningsdele
 • En bygningsdelsbeskrivelse
 • Forventet levetid på bygningsdele
 • Eventuelle skader og/eller svigt med tilhørende budget
 • Drifts- og vedligeholdelsesplan for den næste 10-årige periode
 • Prisoverslag over renoveringsforslagene
 • Udviklingsmuligheder på ejendommen

Aflevering af rapport

Den færdige tilstands-og vedligeholdelsespla­n gennemgås med ejeren/bestyrelsen og evt. administrator.

For at få det fulde udbytte af den udarbejdede tilstands-og vedligeholdelsespla­n anbefaler vi, at der fremover årligt følges op på planen evt. ved en årlig markvandring.

Vil I vide mere eller bestille en vedligeholdel­sesplan?

Vi søger medarbejdere

Gratis ejendomstjek!

Få et 100% gratis tjek af ejendommen inkl. en grundig gennemgang af mulige forbedringer og gode ideer fra Topdahl Ring på 33 313 313