fbpx
';

Lejlighedsvurdering

​Få vurderet værdien af din andel af Topdahl Ingeniører & arkitekter

Topdahl udfører lejlighedsvurderinger i forbindelse med salg af andelsboliger. Vurderingerne foretages med det formål at prissætte de forbedringer, der er blevet udført i boligen. Derudover har vurderingerne til formål at belyse eventuelle mangler, som skal gøres køber bekendt ved handlens indgåelse for at undgå efterfølgende mangelkrav.

Image module

Sådan udfører Topdahl lejlighedsvurderinger

Når Topdahl udfører lejlighedsvurderinger gøres det baseret på det samme faste grundlag, der er med til at sikre en grundig og korrekt vurdering af din andel.​

Lejlighedsvurderinger hos Topdahl Ingeniører & arkitekter indeholder:

  • Lejlighedsvurderinger foretages på baggrund af udleveret dokumentation, en gennemgang af lejligheden samt oplysninger afgivet ved samtale med andelshaver og evt. bestyrelse.
  • Den endelige andelsvurdering vil være baseret på ovennævnte, et kvalificeret skøn baseret på mange års erfaring, samt retningslinjerne anført i ABF Håndbogens kapitel E.
  • Såfremt Andelsboligforeningen har udarbejdet en vurderingsvejledning tages der naturligvis højde for dette i gennemgangen.
  • Der foretages en visuel gennemgang af lejligheden inkl. fotografisk dokumentation med det formål at fastlægge værdien af udførte renoveringer/forbedringsarbejder samt eventuelt løsøre, som skal overdrages ved handlen. Synlige tegn på skader og/eller bygningsmæssige mangler noteres i denne sammenhæng og værdiansættes i rapporten.
  • Der foretages ikke destruktive indgreb eller flytning af inventar og møbler.

Opsummering af vurderingens forløb

Ved lejlighedsvurderinger følger Topdahl altid det samme forløb, hvormed du kan forvente en hurtig og effektiv gennemgang af din andelslejlighed.

  • Topdahl foretager besigtigelse af lejligheden efter nærmere indgået aftale med sælger eller dennes repræsentant.
  • Topdahl fremsender den udarbejdede vurderingsrapport til sælgers godkendelse.
  • Topdahl fremsender den godkendte vurdering til bestyrelse og administrator for videre sagsbehandling.​