fbpx
';

Brandeftersyn er vigtige for trygheden

Tryghed frem for alt

Tryghed frem for alt!

Sådan er det for en lang række beboere i række af Frederiksberg Kommunes ejendomme, hvor vi i Topdahl er i gang med at udføre brandeftersyn.

”I brandeftersynet har vi et stort fokus på de adskillende bygningsdele for at sikre, at brandsektionsvægge og etagedæk er intakte. Hvis sektionering er intakt og korrekt udført, vil en brand have svært ved at sprede sig til resten af ejendommen eller naboejendommen”, lyder det fra projektleder Kevin David Poulsen.

Et andet fokusområde for vores brandrådgivere (BK2) er døre i brandadskillende bygningsdele og rørgennemføringer, da de ofte ikke er brandtætnet i forbindelse med udskiftninger af installationer i ejendomme. Det kan dog være en drilsk affære at finde disse installationer, som ofte er gemt væk i rørkasser og bag skabe.

Flere vigtige fokusområder i forbindelse med brandeftersyn

Et tredje og mindst lige så vigtigt område er de eksisterende aftrækskanaler. I tagetager ofte udskiftes disse med spirorør og kan dermed udgøre en risiko i forbindelse med brand, fordi de dels ikke isoleres og ej heller tætnes korrekt ned mod eksisterende kanal.

Ofte finder vi også det lyserøde brandskum, som benyttes, selvom det ikke er godkendt til formålet. Der er tale om brandskum, som ikke må forveksles med 2-komponent brandskum, der er godkendt til mange formål.

”Overordnet kigger vi indgående på, om de eksisterende lovlige forhold er intakte. Det kan vi blandt andet følge op på ved at gennemgå byggesagsarkivet for eventuelle bygningsændringer i ældre ejendomme. En interessant proces, hvor mange spændende oplysninger kan dukke op”, supplerer partner og projektleder i Topdahl Rune Bjørke.

Rod i trappeopgange
Kevin David Poulsen

Ved brandeftersyn kigger vi også på genstande i trappeopgange

Afslutningsvis kommenterer vi under et brandeftersyn ofte på opbevarede beboereffekter i trappeopgange. Disse effekter øger risikoen for brand. Mange glemmer, at trappeopgange er flugtveje. Derfor må der ikke meget mere end dørmåtter.

Vil I også sikre tryghed og have et brandeftersyn i jeres ejendom, kan vi hjælpe jer videre i processen – kontakt os på telefon 33 313 313.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Del artiklen
Emner