fbpx
';

Frederiksberg Forbrændingsanlæg

Fakta

BYGHERRE
Frederiksberg Kommune

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl ApS

ENTREPRENØR
Danton A/S

ENTREPRISEFORM
Bygherrerådgivning

BYGGEPERIODE
Sep 2020 – Okt 2021

ENTREPRISESUM
2,75 MIO KR

OMFANG
Renovering af muret industriskorsten samt ny top

LOKALITET
Nyelandsvej 75B
2000 Frederiksberg

Renovering af muret industriskorsten samt ny top

Topdahl stod for projekt, projektering samt byggestyring af sagen. Byggesagen indeholdt, udkradsning af murværksfuger inkl. skift af mursten samt udbedring af revner i de øverste 8 meter. Derudover blev skorstenens trin istandsat og skorstenens fik en ny flad top jf. Frederiksberg Kommunes ønske. Det gennemgående tema for renoveringen var med primært fokus på håndværksmæssig kvalitet og sikre den bevaringsværdige skorstens levetid.

 

Topdahl som rådgiver

Topdahl afholdte ugentlige byggemøder, tilsyn, samt afleveringsforretning, og var bygherrerådgiver for Frederiksberg Kommune, fra idefasen og til byggeprocessens fuldførelse.

 

Byggeprocessen samt tidsstyring

Projektet indeholdt en del mere udbedring af skader samt udskift af defekte mursten. Hvilket krævede et større fokus på økonomi og tidsstyring, specielt efter den tiltagende materialemangel i byggebranchen. Grundet projektets placering i 65 meters højde, krævede det et stort fokus på sikkerhed, som løbende blev drøftet og tilpasset projektets stade. Arbejdet blev udført fra specielle hejseplatforme som blev tilpasset skorstenens udformning.

 

Orientering inden og under byggeprocessen

De mange udfordringer som der altid er ved en byggesag, blev håndteret med kommunikation gennem hele byggeperioden og problemer blev hurtigt taget op og løst, så arbejdet kunne fortsætte.