fbpx
';

Kaalundsgade / Oehlenschlægersgade

Fakta

BYGHERRE
Heimstaden

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl ApS

ENTREPRENØR
Dansk Fundering

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

BYGGEPERIODE
2020

ENTREPRISESUM
3,6 MIO KR

OMFANG
2 opgange/hjørneejendom gård- og gadeside

LOKALITET
København V, Danmark

Renovering af kælder samt omfangsdræn og fugtsikring af kælderydervægge mv.


Projektets omfang

Topdahl stod for projektering og gennemførelse af byggeriet, hvor renovering af kælderen medførte at etagedækket mellem kælder og stueetage er blevet delvist udskiftet som følge af råd/svamp og samtidig efterisoleret og brandsikret. Indvendige vægoverflader blev istandsat, hvorefter lys og pulterrum er etableret. Kælderen blev endvidere forsynet med Røgventilationsanlæg jvf. BR18 Kælderydervægge blev fugtsikret og drænet. Ny udvendig kældertrappe blev etableret. Brolægning afslutningsvis gennemført.

Topdahl som rådgiver
Topdahl afholdte ugentlige byggemøder, tilsyn, samt afleveringsforretning, og var Bygherres rådgiver helt fra idefasen til byggeprocessen var fuldført.

Orientering inden og under byggeprocessen
Under projektet er der lagt stor vægt på at beboerne har følt sig velinformeret, samt behandlet med respekt, da der er mange processer og faggrupper/håndværkere i og omkring ejendommen herunder også Corona tiltag, imens byggeriet har pågået.