fbpx
';

Ole Suhrs Gade 12

Fakta

BYGHERRE
Privat Fond

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl ApS

ENTREPRENØR
Skougruppen A/S

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

BYGGEPERIODE
2020

ENTREPRISESUM
12,5 MIO KR

OMFANG
32 Boliger

LOKALITET
København, Danmark

Gennemførelse af byfornyelse i samarbejde med Københavns Kommune

Byggeriet omhandlede komplet udskiftning af tag til naturskiffer med fast undertag samt etablering af 2 nye komplette tagboliger med kviste og altaner. Ydermere renovering af facader samt eksisterende vinduer. Etablering af badeværelser i eksisterende 9 boliger, istandsættelse af hovedtrappe samt renovering af kloak i gård herunder etablering af dræn.

Topdahl som rådgiver
Topdahl afholdte ugentlige byggemøder, tilsyn, samt afleveringsforretning, og var bygherres rådgiver i forbindelse med igangsætning af projekt. Topdahl har ligeledes bistået som rådgiver ved afholdelse af 1-års eftersynet. Ejendommens beboere var genhuset under byggesagen og under hele byggesagen har der været et nært samarbejde og løbende dialog med Bygherre.