fbpx
';

Ole Suhrs Gade 12

Fakta

BYGHERRE
Privat Fond

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl ApS

ENTREPRENØR
Skougruppen A/S

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

BYGGEPERIODE
2020

ENTREPRISESUM
12,5 MIO KR

OMFANG
32 Boliger

LOKALITET
København, Danmark

Gennemførelse af byfornyelse i samarbejde med Københavns Kommune

Byggeriet omhandlede komplet udskiftning af tag til naturskiffer med fast undertag samt etablering af 2 nye komplette tagboliger med kviste og altaner. Ydermere renovering af facader samt eksisterende vinduer. Etablering af badeværelser i eksisterende 9 boliger, istandsættelse af hovedtrappe samt renovering af kloak i gård herunder etablering af dræn.

Topdahl som rådgiver
Topdahl afholdte ugentlige byggemøder, tilsyn, samt afleveringsforretning, og var bygherres rådgiver i forbindelse med igangsætning af projekt. Topdahl har ligeledes bistået som rådgiver ved afholdelse af 1-års eftersynet. Ejendommens beboere var genhuset under byggesagen og under hele byggesagen har der været et nært samarbejde og løbende dialog med Bygherre.

Vi søger medarbejdere

Gratis ejendomstjek!

Få et 100% gratis tjek af ejendommen inkl. en grundig gennemgang af mulige forbedringer og gode ideer fra Topdahl Ring på 33 313 313