fbpx
';

Egedalsvænge

Fakta

Bygherre
KAB

Bygherrerådgiver
Topdahl ApS

Entreprenør
MT Højgaard

Entrepriseform
Hovedentreprise

Omfang
20 Boligblokke á 621 boliger

Eftersyn af
Facader, vinduer, døre, gulve grønne arealer, tekniske installationer, opgange og tagrum

Lokalitet
Egedalsvænge, Kokkedal

Renovering af Ejendommen

Topdahl har udført 5-års eftersyn af renoveringen i Egedalsvænge i Kokkedal. Renoveringsarbejdet bestod i en generel efterisolering af
klimaskærm, renovering af facader for at give boligblokkene et nyt og moderne udtryk, nye døre og vinduer, etablering af altaner, karnapper og franskesaltaner.

En enkelt blok bestående af 12 boliger gennemgik en totalrenovering, samme renovering som beskrevet ovenfor, men også en
gennemgribende renovering indvendigt. Herunder nye gulve, badeværelser, indvendige døre, lofter, køkkener og meget mere.

Topdahl som rådgiver
Topdahl gennemførte 5-års eftersynet af hele renoveringsarbejdet. Igennem opgaven havde Topdahl tæt dialog med KAB og MT Højgaard, men også driftsafdelingen (3B) og beboerne, for at sikre at opgaven blev udført korrekt og alt blev gennemgået.
Topdahl stod for alt fra varslinger til afleveret 5-års rapport.

Orientering inden og under byggeprocessen
Under projektet lagde vi stor vægt på at bygherre, driftsafdelingen og beboerne følte sig velinformerede, samt behandlet med respekt.