fbpx
';

Frederiksberg Rådhus

Udskiftning af rådhustårnets kobberinstallation og renovering af tårnets murværk

Fakta

Bygherre
Frederiksberg Kommune

Bygherrerådgiver
Topdahl ApS

Entreprenører
Toft Kobber
Øens Murerfirma A/S

Entrepriseform
Hovedentreprise

Byggeperioder
Kobber: Apr 2019 – Sep 2020
Murværk: Jul 2020 – Dec 2020

Entreprisesum
Kobber: 19,6 MIO KR
Murværk: 4,4 MIO KR

Omfang
Kobberudskiftning
og murværk renovering

Lokalitet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Avanceret kobberudskiftning og murværksrenovering

Topdahl stod for projekt, projektering samt byggestyring af begge sager. I den samlede byggesag var indeholdt udskiftning af eksisterende kvaderdækkede kobbertårn til nyt, istandsættelse af Rådhustårnets betonkontruktion bag kobberdækningen samt istandsættelse af Rådhustårnets facader. Ens for begge sager har været, at reetablering af Rådhustårnet skulle udføres med det primære fokus på håndværksmæssig kvalitet.

 

Topdahl som rådgiver

Topdahl afholdte ugentlige byggemøder, tilsyn, samt afleveringsforretning, og var bygherrerådgiver for Frederiksberg Kommune, fra idefasen og til byggeprocessens fuldførelse.

Topdahl er ligeledes valgt til at bistå som bygherrerådgiver ved begge 1-års eftersyn.

 

Orientering inden og under byggeprocessen

Projektet indeholdt en del udfordringer både ift. Rådhustårnets medtagede stand samt at de 2 entrepriser som blev udført sideløbende. Dette krævede et stort fokus på koordinering samt sikkerhed. Derudover var det fulde stillads opdelt i de 2 entrepriser, imens det var et behov for, at de benyttede hinandens stilladser til at udføre alle de beskrevne arbejder.

Grundet den gode kommunikation gennem hele byggeperioden blev problemer hurtigt taget op og løst, så arbejdet kunne fortsætte.