fbpx
';

Lejerbo

Fakta

BYGHERRE
Lejerbo

AFDELING
Afdeling 450

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl Ingeniører & Arkitekter ApS

Entrepriseform
Hovedentreprise – Nybyg og ombyg

ENTREPRENØR
Ukendt

BUDGET
28 mio. kr.

BYGGEPERIODE
Skitseforslag: December 2021
Udførelse: Lejligheder forventes at stå færdige i slutningen af 2025

PROJEKT
Etablering af taglejligheder med tilhørende tilstandsvurderinger af tekniske anlæg

OMFANG
106/+11 potentielle boliger

LOKALITET
Peter Graus Vej 2-14, 2000 Frederiksberg.

Etablering af taglejligheder med tilhørende tilstandsvurderinger af tekniske anlæg

Projektets omfang
Topdahl har stået for forundersøgelser i forbindelse med mulig etablering af 11 tagboliger og 9 rækkehuse i den almene boligforening på Peter Graus Vej på Frederiksberg med i forvejen 106 boliger. Forundersøgelserne har blandt andet omhandlet nærmere undersøgelse/tilstandsvurdering af bebyggelsens forde-lingsledninger til brugsvand og centralvarme, samt afspærringsventiler for at vurdere tilstanden og dens forventede restlevetid, samt løsningsforslag i forbindelse med forprojekt for etablering af nye tagboliger.

Baggrund
I forbindelse med arbejdet med at etablere nye boliger i den eksisterende almene boligforening har det været nødvendigt for bygherre at sikre diverse forundersøgelser.

I forbindelse med forundersøgelserne er Topdahl kommet med forskellige anbefalinger omkring brugsvand og centralvarmeanlæg til det fortsatte arbejde med etableringer af nye boliger, således at bygherre har følt sig godt klædt på.

Kommunikation
Gennem forundersøgelserne har Topdahl kommunikeret konstruktivt med bygherre for at sikre, at bygherre følte sig tryg og forberedt til den kommende dialog om nye boliger i bebyggelsen. I forbindelse hermed har bygherre i samarbejde med Topdahl sikret adgang til eksisterende boliger gennem beboerkommunikation.