fbpx
';

Hermes Hallen

Fakta

PROJEKT
Tagudskiftning og efterisolering af tag indefra samt nye lofter

BYGGEPERIODE
juli 21 – november 22

FAG
Bygherrerådgivning

BYGHERRE
Frederiksberg Kommune

ENTREPRISESUM
7,5 mio. kr. ekskl. moms

ROLLE
Bygherrerådgivning, projektering, styring og rådgivning. Afholdelse af byggemøder samt kontakt mellem entreprenør og bygherre.

ENTREPRENØR
Tømrermester Jim Jensen A/S

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise

OMFANG
Renovering af sportshal

ADRESSE
Steen Winkels Vej, 2000 Frederiksberg C

Tagudskiftning og efterisolering af tag indefra samt nye lofter

Renovering af tag, lofter og ventilationskanaler
Topdahl stod for styring og rådgivning under renoveringsprojektet i Hermes Hallen, som er en badmintonhal opført som buehal i funktionalistisk stil. Renoveringen har omfattet tagudskiftning, efterisolering af tag indefra og nye lofter, optimering af varmecentralen samt etablering af ventilation i den nye tagkonstruktion.

 

Topdahl som rådgiver
Som rådgiver holder vi styr på projektet/renoveringen. Vi stod primært for koordineringen på byggeprojektet, herunder kontakten mellem håndværkere og bygherre samt at sikre afholdelse af byggemøder med bygherre både før og under byggeprocessen.

 

Orientering inden byggestart
Grundet den omfattende renovering har det ikke været muligt at benytte Hermes Hallen under byggeprocessen, så Topdahl har ikke varetaget en egentlig bruger/beboerhåndtering.

 

Samarbejde er vejen frem
Samarbejdet mellem rådgiver og hovedentreprenøren er essentielt for en god, effektiv og kvalitetsmæssig udførelse af alle byggeprojekter. I forbindelse med renoveringen af Hermes Hallen har vi i Topdahl i samarbejde med bygherre sikret en god og konstruktiv dialog mellem de involverede parter og tillige en tværfaglig respekt for hinandens arbejde. Der var en gensidig forståelse og interesse i at sikre et veludført stykke arbejde på den bevaringsværdige ejendom fra 1937.