fbpx
';

Hjortegården

Projektering af nyt radiatoranlæg

Fakta

BYGHERRE
Boligforeningen 3B – KAB

AFDELING
Hjortegården

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl Ingeniører & Arkitekter ApS

PROJEKT
Udskiftning af centralvarmeanlæg

BUDGET
58,5 mio. kr.

PROJEKTERING
Maj 2021 / jan 2022

OMFANG
910 boliger

LOKALITET
Herlev, Danmark

Etablering af nyt to-strengs radiotoranlæg på Hjortegården i Herlev

Projektets omfang
Topdahl har stået for projektering af nyt to-strengs radiatoranlæg i den almene boligforening Hjortegården i Herlev med 910 boliger. Efter projektering er projektet overdraget til 3b/KAB, hvor anden rådgiver skal varetage udførslen ifølge rammeaftale.

 

Baggrund
Radiatoranlægget udskiftes, da restlevertiden på det eksisterende radiatoranlæg var ved at være opbrugt. Det besluttes derfor at etablere et nyt moderne radiatoranlæg med nutidige standarder. I alle boliger indlægges der nye varmerør til erstatning for de gamle varmerør. De eksisterende varmerør var nedlagt i gulvene, mens de nye vil være synlige på væggen for at undgå at tage alle gulve op. Samtidig dimensioneres de nye radiatorer, så de modsvarer varmebehovet i den enkelte bolig. De nye radiatorer leveres med termostatventiler, så man kan finjustere varmen i hvert rum. Derudover opsættes der igen varmemålere, som i henhold til lovgivningen er obligatorisk.

 

Kommunikaiton
Topdahl har under hele projekteringen kommunikeret kontinuerligt og konstruktivt med bygherre og sikret, at alle forhold var i orden inden overdragelse til 3b/KAB til anden rådgiver.