fbpx
';

Vestergården II

Projekt 1 – Vestergården ll

Fakta

BYGHERRE
Boligforeningen 3B – KAB

AFDELING
Vestergården ll

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl Ingeniører & Arkitekter ApS

PROJEKT
Udskiftning af vandinstallationer

BUDGET
27 mio. kr.

PROJEKTERING
Maj 2022 / Dec 2022

OMFANG
221 boliger

LOKALITET
Herlev, Danmark

Udskiftning af vandinstallationer

RENOVERING AF VESTERGÅRDEN II OMHANDLEDE
Topdahl har stået for projektering og udbud i den almene boligforening på Vestergården II i Herlev – endelig godkendelse af udførsel sker på et senere beboermøde. Renoveringen omhandler udskiftning af vandinstallationer.

 

TOPDAHL ANSVARLIG FOR PROJEKTERING
I forbindelse med en tidligere tilstandsvurdering af den almene boligforenings vandinstallationer i 2020 blev det vurderet, at rørinstallationerne til det kolde forventedes en restleveti på under fem år, mens rørinstallationerne til det varme forventedes at have en længere levetid. Anbefalingen lød at udskifte samtlige rørinstallationer i bebyggelsen indenfor en periode på fem år for at sikre sig mod fremtidige vandskader.

 

KOMMUNIKATION
Topdahl har undervejs i den otte måneder lange projekteringsperiode ført en kontinuerlig og konstruktiv dialog med bygherre omkring renoveringsprojektet