fbpx
';

Hjortegården

Projektering af nyt radiatoranlæg

Fakta

BYGHERRE
Boligforeningen 3B – KAB

AFDELING
Hjortegården

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl Ingeniører & Arkitekter ApS

ENTREPRISEFORM
Hovedentreprise – Renovering og ombygning

ENTREPRENØR
n/a

BUDGET
58,5 mio. kr.

BYGGEPERIODE
Projektering: Maj 2021 / jan 2022
Udførelse: Sendes i udbud efterår 2023

PROJEKT
Udskiftning af centralvarmeanlæg

OMFANG
910 boliger

LOKALITET
Malurthaven, 2730 Herlev

Etablering af nyt to-strengs radiotoranlæg på Hjortegården i Herlev

Projektets omfang
Topdahl har stået for projektering af nyt to-strengs radiatoranlæg i den almene boligforening Hjortegården i Herlev med 910 boliger. Efter projektering er projektet overdraget til 3B/KAB, hvor anden rådgiver skal varetage udførslen ifølge rammeaftale. Topdahl sørger for EU udbud af projektet.
Topdahl’s opgave er under udførelsen at udføre kvalitetssikring af udført arbejde samt deltage i byggemøde fra start til slut.

 

Baggrund
Radiatoranlægget udskiftes, da restlevetiden på det eksisterende radiatoranlæg ikke var tidssvarende.
Det er derfor besluttet at etablere et nyt moderne radiatoranlæg med nutidige standarder.

I alle boliger indlægges der nye varmerør til erstatning for de gamle varmerør. De eksisterende varmerør bliver nedlagt i gulvene, mens de nye vil være synlige på væggen. Hermed undgår vi at tage alle gulve op og forstyrre beboerne. Samtidig dimensioneres de nye radiatorer, så de modsvarer varmebehovet i den enkelte bolig. De nye radiatorer leveres med termostatventiler, så man kan finjustere varmen i hvert rum. Derudover opsættes der igen varmemålere, som i henhold til lovgivningen er obligatorisk.

 

Kommunikation
Topdahl har under hele projekteringen kommunikeret kontinuerligt og konstruktivt med bygherre og sikret, at alle forhold var i orden inden overdragelse til 3b/KAB til anden rådgiver. Beboerkommunikation under projekteringsfasen er foregået i samarbejde med bygherre, men i høj grad med fokus på at sikre mindst mulig forstyrrelse for beboerne i Hjortegården.