fbpx
';

Vestergården II

Projekt 1 – Vestergården ll

Fakta

BYGHERRE
Boligforeningen 3B – KAB

AFDELING
Vestergården ll

BYGHERRERÅDGIVER
Topdahl Ingeniører & Arkitekter ApS

ENTERPREPRISEFORM
Hovedentreprise – Renovering

ENTREPRENØR
Finn L. Davidsen

BUDGET
27 mio. kr.

BYGGEPERIODE
Projektering: Maj 2022 / Dec 2022
Udførelse: Maj 2023 – Marts 2024

PROJEKT
Udskiftning af vandinstallationer

OMFANG
221 boliger

LOKALITET
Skelhøjen, 2730 Herlev

Udskiftning af vandinstallationer

RENOVERING AF VESTERGÅRDEN II OMHANDLEDE
Topdahl har stået for projektering og udbud i den almene boligforening på Vestergården II i Herlev – endelig godkendelse af udførsel sker på et senere beboermøde. Renoveringen omhandler udskiftning af vandinstallationer.

 

TOPDAHL ANSVARLIG FOR PROJEKTERING
I forbindelse med en tidligere tilstandsvurdering af den almene boligforenings vandinstallationer i 2020 blev det vurderet, at rørinstallationerne til det kolde vand forventedes en restlevetid på under fem år, mens rørinstallationerne til det varme vand forventedes at have en længere levetid. Anbefalingen lød at udskifte samtlige rørinstallationer i bebyggelsen indenfor en periode på fem år for at sikre sig mod fremtidige vandskader.

 

KOMMUNIKATION
Topdahl har undervejs i den otte måneder lange projekteringsperiode ført en kontinuerlig og konstruktiv dialog med bygherre omkring renoveringsprojektet.

Ligeledes har Topdahl i samarbejde med både bygherre og entreprenør sikret en fortløbende beboerkommunikation og forberedt materiale forud for beboermøde .