fbpx
';

Spændende og flot tagudskiftning på ældre ejendom på Frederiksberg

Vi har mange års erfaring i tagudskiftning i Topdahl, men bliver stadig klogere og klogere for hver eneste gang, vi laver en ny tagudskiftning.

“Når det gælder udskiftning af tag, bliver vi klogere hver eneste gang”, lyder det fra projektleder Rune Bjørke.

For tiden yder vi byggeteknisk rådgivning til ejerforeningen Kochsvej 8 på Frederiksberg, hvor det gamle tag skal udskiftes af flere årsager. Det er en flot ejendom med mange særlige detaljer, herunder en tagetage med en frontispice udført i bindingsværk.

Det eksisterende tag bestod af asbestholdig eternitskifer og stillede særlige krav til nedrivning og asbestsanering. Det nye tag bliver udført med fast undertag, og de skrå tagflader beklædes med naturskifer, mens der lægges tagpap på den flade del af taget.

AB Grønne Vænge gennemgik energirenovering

“På Kochsvej er der boliger i tagetagen, hvor den gamle isolering fjernes, og en ny isolering etableres. Efter nedrivningen er afsluttet, har vi gennemgået hele tagkonstruktionen for eventuelle skader. Her har vi konstateret, at flere af tavlerne i frontspicen er løse og kræver reparation. Det er altid ærgerligt, at uforudsete hændelser opstår, men under renovering i den ældre bygningsmasse hænder det. Heldigvis har vi mulighed for at tage hånd om det, mens der er stillads rundt om bygningen”, siger Rune Bjørke.

Rune Bjørke fortæller, at taget på ejendommen er et kompliceret tag, da der er mange forskellige hældninger og niveauspring mellem de enkelte tagflader. Som byggeteknisk rådgiver har Topdahl ApS haft megen fokus på sammenbygningsdetaljerne i udførelsesfasen.

Udskæring Kochsvej
Rune Bjørke

Et langvarigt og konstruktivt samarbejde betyder alt!

Netop derfor udfører vores samarbejdspartner Tømrermester Jim Jensen løbende prøver til godkendelse, så vi sammen kan finde de mest optimale løsninger. For os som rådgiver er det utrolig værdifuldt, at vi har et godt, konstruktivt og langvarigt samarbejde. Et samarbejde, hvor vi sammen finder de bedste løsninger.

Byggesagen forventes afsluttet i juli, så beboerne kan nyde den sidste del af sommeren uden stillads og byggeplads.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Del artiklen
Emner