fbpx
';

Er der styr på brandsikringen i jeres ejendom?

”Ja, nej, måske…det ved jeg ikke?”

Et spørgsmål, de færreste kan svare entydigt JA til!

”Ofte reetableres brandsikringen ikke korrekt, når der udføres vedligeholdelsesarbejde på ejendommen. Hos Topdahl har vi alene de sidste 12 måneder set en del eksempler på utilstrækkelig brandsikring i forbindelse med tidligere udført vedligeholdelsesarbejde”, fortæller projektleder Rune Bjørke.

Vores brandrådgivere har blandt andet konstateret væltede brandvægge og brandvægge på lofter, som ikke var tilsluttet korrekt i forbindelse med en tidligere udskiftning af tag.

”Desværre har vi også konstateret gennemføringer i etagedækkene, som ikke er blevet brandsikret korrekt efter udskiftning af installationer op gennem etagerne. På billedet kan man udover manglen på brandsikring af gennemføringen også se, at store dele af det pudsede loft er faldet ned. Dermed er der ingen brandsikring mellem kælder og stueetage”, lyder det fra Rune Bjørke.

Vær opmærksom på, at de pudsede lofter i kældre er intakte

Ifølge Rune Bjørke hører manglende puds på lofter i kældre i ældre ejendomme til blandt de hyppige mangler.

Defekt/manglende puds skyldes typisk tidens tand. Og ofte bruges der ikke penge på at udbedre dette, da ”det jo bare er loftet i kælderen”.

Puds på lofterne i kælderen fungerer dog som brandsikring. Uden pudsen er etagedækkenes brandbare træ blotlagt. På billederne ses en af de mere opfindsomme løsninger, hvor det pudsede loft er blevet monteret med en træplade OG en røgalarm.

Manglende brandsikring
Alternativ brandsikring eller mangel på samme

Hos Topdahl har vi certificerede brandrådgivere, som kan hjælpe din ejendom

Hos Topdahl har vi to certificerede brandrådgivere, som foruden almen brandteknisk viden, også er certificerede til at udarbejde den nødvendige og påkrævede branddokumentation i forhold til BR18 §20. Det har betydning, når der skal søges om byggetilladelse til byggeri i brandklasse 2.

Vi tilbyder gennemgang af både nye og ældre ejendomme med fokus på brandsikring. Enhver gennemgang resulterer i et notat med et budget for anbefalede tiltag.

Er du er i tvivl om, hvorvidt brandsikringen i din ejendom er intakt, står vi klar til at hjælpe dig/jer.

#brandrådgivning #byggerådgivning

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Del artiklen
Emner